Endüstri devriminden sonra hızla ilerleyen bilim ve teknoloji, hayatın her aşamasında karşımıza çıkmaktadır. Toplumun yararını hedefleyen teknolojik gelişmeler, SÜREKLİ BİR DÖNÜŞÜM İÇERİSİNDEDİR. Endüstri devrimi ilk olarak Endüstri 1,0 ile buhar gücüne bağlı makineleşme (mekanizasyon), Endüstri 2,0 ile ucuz çelik üretimine dayanan (kitle üretim), Endüstri 3,0 ile otomasyon ( bilgisayar ve internet çağı), Endüstri 4,0 ile insanların sistemde operatör ve az giriş yaparak çalıştığı ( akıllı fabrikalar) ve en son olarak Toplum 5,0 ile de toplum için tasarlanan insansız sistemler şeklinde gelişimini sürdürmektedir.

Toplum 5,0 felsefesi ilk olarak 2017 yılında Almanya' da gerçekleştirilen fuarda (CeBIT fuarında Society 5,0) bahsedilmiştir. Bu yapının tehdit olmadığını kabul eden ilk devlet başkanı ise Japonya Başbakanı Shinzo Abe' dir. Toplum 5,0' in toplamda 17 kalkınma hedefi vardır. Japonya bu hedefleri büyüme stratejisi olarak açıklamış ve toplum yapısında sürdürülebilirliğin yapay zekâ tarafından yapılacağını ön görmektedir. Sürdürülebilir bir ekonomi ve sürdürülebilir bir toplum için toplumun her kesiminde yapay zekâya yer verilmesi gerekmektedir.

Endüstri 4,0 da sağlık sistemi genelde hekim+ hasta+ fizik muayene şeklinde iken Büyükgöz ve Dereli' nin Toplum 5,0 Ve Dijital Sağlık adlı çalışmalarında doktor+ hasta+ makineler şeklinde ifade etmişlerdir. Toplumsal 5,0' ı;  giyilebilir sağlık uygulamaları,  mobil sağlık uygulamaları ve yapay zekâ uygulamaları olarak gruplandırabiliriz.

Artan nüfusa paralel olarak dijital teknolojiler kullanılmaktadır.  Toplumun büyük bir kısmı mobil teknoloji uygulamalarından, giyilebilir sağlık uygulamaları ürünlerinin tüketicilere sunulmasına ve özellikle sosyal medyaya kadar geniş kitlede artış gösteren yapılardır.

Gelişen yapay zekâ uygulamaları sağlık sektöründe yer alan tüm çalışanların yerine alternatif olarak kullanılacağını göstermektedir. Birleşik Krallık' ta yapılan ilk yapay zekâ çalışmasında, robot bir doktor hastaları değerlendirmeye başlamıştır. Bunun dışında İskoçya, Çin, İngiltere ve ABD bu alanda çalışma yapan ülkelerdir. Bu ülkeler ekonomik kalkınma ve merkezde insanın olduğu İNSANSIZ YAŞAMA hazırlanmaya başladılar.

Ülkemizde yapılan yatırımlarında artık bu yönde olması gerekmektedir. Özellikle sağlık alanında öğrenim veren üniversite bölümlerinde yapay zekâ alanında bir kürsü kurulması ihtiyacı her geçen gün kendini belli etmektedir. Gelecekte dünya çapında bir ülke olmak için şimdiden yatırımları bu yönde yapılması gerekmektedir.

           

                                                                                                                      Şükrü BULUT